הגשת מועמדות לתוכנית מושל

פירוט המסמכים הנדרשים
 • תדפיסי בנק (תנועות בעובר ושב) שלך ושל הוריך - 3 חודשים אחרונים.
 • פירוט כלל תדפיסי האשראי הקיימים שלך ושל הוריך - 3 חודשים אחרונים.
 • תלושי שכר הקיימים שלך ושל הוריך - 3 חודשים אחרונים.
 • דו"ח "ריכוז יתרות" עדכני שלך ושל הוריך.
 • אסמכתא על גובה פיקדון מצה"ל.
 • אסמכתאות להלוואות/משכנתאות/חובות - במידה וקיימים.
 • במידה והוריך או את.ה מקבלים קצבאות מביטוח לאומי - יש לצרף אסמכתה.
 • הורה שאינו.ה עובד.ת - יש לצרף אישור "מעמד לא עובד" מביטוח לאומי.
 • הורה עצמאי.ת - יש לצרף שומת מס עדכנית אחרונה.
 • אם הינך נשוי.אה: אנא צרף.י תדפיסי בנק של בן/בת הזוג (תנועות בעובר ושב) - 3 חודשים.
 • אם הינך נשוי.אה: אנא צרף.י פירוט כלל תדפיסי האשראי של בן/בת הזוג (תנועות בעובר ושב) - 3 חודשים.
 • אם הינך נשוי.אה: אנא צרף.י תלושי שכר של בן/בת הזוג (תנועות בעובר ושב) - 3 חודשים.
 • אם הינך נשוי.אה: אנא צרף.י ריכוז יתרות של בן/בת הזוג.
 • אסמכתא לציון פסיכומטרי/תיל/מכינה.
 • אבחונים שביצעת (אבחון לקבלת התאמות לימודיות).
 • גיליון ציוני בגרות.
 • ציון מבחן יעל - במידה ורלוונטי.
 • במידה והתחלת את לימודיך האקדמיים - נא לצרף גיליון ציונים רלוונטי.
 • תמונת פרופיל עדכנית.

דילוג לתוכן